אמנת השירות של רשת ניקוי יבש ויטסק כוללת את כל סעיפי האמנה הצהרה והבהרה על טיב השירות הניתן ואופיו. מחוייבות לרמת מחירים הגונה, שימוש בחומרים מתאימים,רוח טובה מאור פנים כבוד ונימוס.